Jozef

Znovuzrodil som sa zhruba ​ asi ​pred 12 rokmi. Chcem sa s vami podeliť ako vnímam obdobie od obrátenia. S istotou môžem povedať, že Boh je dobrý a ďakujem mu, že ma priviedol do živej cirkvi Ježiša Krista. Keďže pochádzam z katolíckeho prostredia, môžem porovnať, čo je mŕtve kresťanstvo a čo živé. Normálny človek má radosť zo života, vie sa tešiť, nemá strach, vie bojovať za dobré veci, budovať rodinu seba... Nehovoriť, že trpieť je od Boha, alebo že všetko je už vopred určené a nič sa nedá zmeniť, lebo som to zdedil po rodičoch. Načo by som potom uveril v ​živého ​Boha? Takže jednoducho môžem povedať, že život s Pánom mi priviedol pozitívne zmeny. Viem, že sa oplatí bojovať, modliť sa, čítať Božie slovo, zúčastňovať sa bohoslužieb a byť budujúcim kresťanom, ktorý dáva a nie len berie. Keď mám istotu spasenia a večného života, tak sa ináč ani nedá. Som šťastný, že sa nemusím báť a prežívam také veci, aké by som nikdy neprežil, keby som nespoznal živú cirkev. Nespolieham sa na svoje sily a svoje starosti posúvam na Pána. Mám požehnané šťasné manželstvo. Nebojujem s manželkou a nemám strach, že ma sklame, ale mám manželku, ktorá ma miluje, rešpektuje a máme sa navzájom v úcte. A toto všetko spôsobilo Božie slovo, ktoré nás mení. Toto ale nebolo predtým. Ďakujem mu aj za deti, ktoré sú tiež znovuzrodené a spievajú vo chválach. Je to úžasné, keď kráčaš po úzkej ceste. Oplatí sa to a niet cesty späť. Vďaka za ​cirkev ​Milosť, ktorá sa obnovuje každý deň. Prajem čitateľom (aj sebe), aby sme sa vedeli správne rozhodnúť, či budeme slúžiť Bohu, alebo niekomu inému. Buďte mocne požehnaní.

Monika

Prešlo už 12 rokov od nášho spoločného obrátenia. Keď sa pozriem späť na tieto roky, som prekvapená a neskutočne šťastná, čo všetko Boh s so mnou (s nami) urobil. Krok po kroku ma Boh v prvom rade očisťoval od všetkých veci, ktoré som nielen zdedila, ale zároveň ma dvíhal a povzbudzoval. Manžel, si na mne všimol ,že som sa zmenila v mnohých veciach. Dokážem byť na rôzne situácie viac citlivejšia a vnímavejšia. Zmizol strach z budúcnosti, o deti, strach o financie, menejcennosť, nervozita. Som omnoho pokojnejšia, zdravšia a radostnejšia,. Vraví sa, že keď sa človek ožení či vydá, stratí slobodu. Som vydatá 21 rokov a môžem povedať, že som nikdy nebola tak slobodná a šťastná ako som teraz s mojim manželom, s rodinou, pretože Boh nás naučil takej láske, z ktorej zo svojich, schopností by sme nikdy nevedeli a nedokázali dať druhým. A to robí Sv.Duch, ktorý nás učí mať hranice, cez Božie a kázané slovo, či modlitbu v jazykoch. Zistila som, že je dobré sa dat viesť Božím slovom, pretože sa to Bohu páči a následne stretávam v každej oblasti Božiu priazeň a milosť. Keď sa okolnosti menia v prospech mňa a cítim sa vždy milovaná a zároveň víťazom. Pretože, ten istý duch, ktorý vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych, žije vo mne! Pozerám sa na život úplne inými očami, lebo Boh mi dáva nahliadnuť skrze Ježiša Krista do takých vecí, ktoré nie je možné vidieť ,keby som nebola obrátená.

Táňa

Mám 20 rokov. Moja rodina pochádza z Oravy. Už od malička sme boli veľmi kresťansky, alebo skôr nábožensky založená rodina. Keď som mala 7 rokov, presťahovali sme sa do dedinky blízko Trnavy a vtedy sa náš život začal rapídne meniť. Už v detstve som verila, že Boh je a mala ​ som​ možnosť vidieť, že zázraky sa dejú. Spoznali sme živú kresťanskú vieru založenú na Božom Slove a nie na tradíciách a dogmách. Túžila som mať hlboký vzťah s Bohom a poznať Ho takého, aký v skutočnosti Je, pretože som bola plná strachu, ktorého som sa chcela zbaviť, ale nevedela som ako. Ako dieťa, ktoré vyrastalo v besiedke som nikdy nemala nejaké veľké problémy. Každý ma bral ako to slušné dievča. Občas som sa pýtala sama seba, aká by som asi bola, keby som nepoznala Boha. Veci sa začali meniť, keď prišla puberta. Vo vnútri som začala cítiť, že nie som dosť dobrá, pekná, odvážna, atraktívna... . Pramenilo to z menejcennosti, s ktorou má problém mnoho dievčat v dnešnej dobe. Vnímala som, ako je na ženy kladený dôraz byť dokonalou, skrátka ako z reklamy. Vedela som, že to nie je správne, a že Boh o mne takto nerozmýšľa. Bolo to nad moje sily a začala som s tým bojovať. Alebo skôr som nechala Boha bojovať za mňa. Postupne ma oslobodil z týchto lží, ktoré mi diabol podstrkoval. Zmeny prebiehali postupne. Nie len v tejto oblasti môjho života, ale aj v iných. Fascinuje ma Božia milosť a to, aký je ​ Pán​ dobrý a dáva nám to najlepšie, bez ohľadu na to, či si to zaslúžime, alebo nie. To najlepšie, čo nám Boh dal, je obeť Jeho jediného Syna. ,,Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik nezahynul, ale mal život večný, každý, kto verí v Neho ". 

Soňa

Od malička som bola veľmi horlivá, milovala som Pána Ježiša a bola som veľmi smelá. Nerobilo mi problém kázať Božie slovo. No ako roky pribúdali a blížilo sa obdobie puberty, prišli tie "verné" priateľstvá zo sveta, a chuť skúšať niečo nové. Posúvala som si nevedomky hranice. Podľahla som tomuto tlaku a priznám sa, že som sa hanbila vravieť pravdu o sebe v škole. Keď dospievame, je veľmi potrebné určiť si hranice a priority. Tie som aj mala, lenže tma tohto sveta mi ich zaslepila. V ničom sa mi nedarilo, robila som chybu za chybou a bola nešťastná. Nehľadala som Boha od srdca, mala som zlé hodnoty. No navonok som sa snažila, aby všetko vyzeralo ok. Doma som bola iná ako v škole. Zmena prišla pred dvoma rokmi, keď som sa prihlásila do kresťanského mládežníckeho letného tábora, kde som si uvedomila veľa vecí a pochopila, že Ježiš ma miluje aj napriek mojim slabostiam a chybám. Týždeň v Božej prítomnosti spravil v mojom živote obrat. Už predtým som chodila na kresťanské letné tábory, ale toto bol môj prielomový tábor. Radikálne som opustila tieto "večné" priateľstvá, ktoré ma sťahovali dole a začala som ich hľadať na správnom mieste, v kresťanskom zbore. Som Bohu zato veľmi vďačná že nekráčam sama po úzkej ceste. A tiež som vdačná za našu mládež, ktorá stále rastie. Keď sa človek obráti, vie, že nie je na všetko sám, pretože má Krista, ktorý prebýva vo mne. A o to viac je to silnejšie, keď máme pri sebe ľudí, ktorí nás ľúbia a dvíhajú hore. Vďaka Pánovi.